New Metropolis Zuidoost organiseert als onderdeel van het project vier Vrouwen van Zuidoost-talks waarin verschillende vrouwen uit Zuidoost worden uitgenodigd om te praten over hun carrière en ambities en zo ook de verbinding aangaan met elkaar. In deze eerste editie is onder andere aanwezig Leila Azzam, co-founder van Stichting Carabic. Deze Stichting zet zich sinds 2015 in voor kwetsbare groepen in Amsterdam Zuidoost. Dit doen ze bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten gericht op maatschappelijke zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Tijdens de coronacrisis zijn Leila en Maureen ook vanuit de Stichting een voedselbank gestart. Ze stellen voedselpakketten samen voor gezinnen, senioren en ongedocumenteerden in Zuidoost. Ook Lucia Martis, leidinggevende bij Stichting Profor, zit aan tafel. Stichting Profor bestaat sinds 1997 en ondersteunt mensen in Zuidoost op een laagdrempelige manier met diverse hulpvragen over bijvoorbeeld communicatie met instanties en achterstandsproblematiek. Daarnaast organiseert de Stichting activiteiten en themabijeenkomsten al dan niet met andere (maatschappelijke) instellingen. Ook is Artie Narain aanwezig. Zij is vrijwilliger bij de spirituele academie Brahma Kumaris Amsterdam-Bijlmermeer, een academie waar verschillende onderwijsprogramma's zijn ontwikkeld rondom meditatie en spirituele vorming. Tot slot schuift Lidy Blijd aan aan tafel. Zij is de oprichtster van Stichting Human Empowerment. Deze stichting ondersteunt mensen die in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld of seksueel misbruik.

https://newmetropolis.amsterdam/programma/vrouwen-van-zuidoost