Internationale coördinatie

De Brahma Kumaris is een wereldwijde spirituele organisatie, die zich inzet voor persoonlijke transformatie en wereldvernieuwing. Vanaf haar oprichting in India in 1937, heeft de Brahma Kumaris zich verspreid naar meer dan 110 landen op alle continenten. Zij heeft als internationale NGO op vele gebieden haar invloed uitgebreid kunnen aanwenden. Haar echte betrokkenheid ligt echter bij het helpen van mensen om hun perspectief van de wereld te transformeren van materieel naar spiritueel. Zij ondersteunt de ontwikkeling van een diep collectief bewustzijn van vrede en de individuele waardigheid van iedere ziel.Het spirituele hoofdkwartier van Brahma Kumaris is in Mount Abu, India. Over het algemeen worden de activiteiten op nationaal niveau gecoördineerd door lokale mensen, die werken met de spirituele principes van de Brahma Kumaris in overeenstemming met de wetgeving van het land. Activiteiten van internationaal belang worden regionaal gecoördineerd vanuit haar kantoren in Londen, Moskou, Nairobi, New York en Sydney.


Nationale coördinatie

De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In Nederland zijn er tien afdelingen waar lessen, seminars, cursussen en programma's gevolgd kunnen worden: Alkmaar, Almere, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Middelburg, Rotterdam en Zwolle. Verder zijn er diverse BK-locaties waar activiteiten worden gehouden zoals in Den Haag-Loosduinen (Sangam Bhawan), Zoetermeer (Yoga Bhawan), Nijmegen (Shanti Home), Amsterdam-Bijlmermeer (Harmony House) en Dordrecht (Lighthouse).


De rol van vrouwen als spirituele leiders

De Brahma Kumaris is de grootste door vrouwen geleide spirituele organisatie in de wereld. Het was de oprichter, Prajapita Brahma, die ervoor koos om vrouwen vanaf het prille begin voorop te plaatsen en dit heeft de Brahma Kumaris een aparte plek gegeven op het podium van de werelds religies en spirituele organisaties. Al meer dan 80 jaar wordt haar leiderschap gekenmerkt door standvastig doorzetten, het vermogen tot vergeving en een oprechte toewijding om eenheid te bewerkstelligen. Hoewel vrouwen de hoogste administratieve posities innemen, vindt de besluitvorming altijd plaats in partnerschap met de mannen. Het is een leiderschapsmodel van partnerschap en consensus, gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid en nederigheid. Zodoende dient het als voorbeeld van deskundige en harmonieuze jurisdictie.


Financiën

De landelijke afdelingen en BK-locaties van de Brahma Kumaris Spirituele Academie functioneren financieel zelfstandig en worden op vrijwillige basis gefinancierd door de docenten en studenten die in de plaatselijke gemeenten wonen en werken. 

De lessen zijn principieel kosteloos en staan open voor een ieder.

Alle docenten aan de Academie zijn vrijwilligers die zich, naast hun maatschappelijke bezigheden, onbetaald inzetten voor het geven van spiritueel onderwijs en het organiseren van diverse activiteiten. Gemaakte kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van studenten en docenten.

De stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie (levensbeschouwelijke organisatie) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat inhoudt dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.